วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2556

กิจกรรมสายสัมพันธ์พี่และน้อง

สายสัมพันธ์พี่และน้อง ปี  56
            กิจกรรมสายสัมพันธ์พี่และน้อง ปี 56  เป็นกิจกรรมของสาขาการประถมศึกษา  คณะครุศาสตร์ จัดขึ้นโดยกิจกรรมก็จะมี การบายศรีสู่ขวัญน้องๆ , การบูมน้องๆ , การจับสายรหัส , การนันทนาการน้องๆ , และการเชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างพี่และน้อง โดยมีภาพกิจกรรมดังนี้

กิจกรรมกีฬา

ดอกคูณเกมส์  ครั้งที่  43


            กิจกรรมกีฬาดอกคูณเกมส์ ครั้งที่ 43   เป็นกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและแข่งขันกองเชียร์ระหว่างคณะ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2555 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างคณะ

กิจกรรมปั่นจักรยาน

ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ @ ครูประถมศึกษา


          กิจกรรมปั่นจักรยานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาพลศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาเรียนรู้เรื่องของจักรยานพาหนะที่ใช้ขี่ในกิจกรรมนี้  มีการสอนการขึ้นลงจักรยาน  การรักษาจักรยาน  และปั่นจักรยานออกนอกสถานที่  ปั่นไปถ้ำเขาทะลุ    อุทยานถ้ำเขาน้อย   และอีกหลายสถานที่ต่างๆบริเวณอำเภอจอมบึง