วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2556

กิจกรรมกีฬา

ดอกคูณเกมส์  ครั้งที่  43


            กิจกรรมกีฬาดอกคูณเกมส์ ครั้งที่ 43   เป็นกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและแข่งขันกองเชียร์ระหว่างคณะ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2555 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างคณะ

ภาพกิจกรรมประโยชน์ที่ได้รับ
1. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2. การออกกำลังกายทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง
3. สามารถผ่อนคลายในเรื่องเครียดได้ดี  สุขภาพจิตดี
4. ได้รับความสนุกสนาน  รื่นเริง

5. สร้างความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนๆต่างคณะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น