วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2556

กิจกรรมปั่นจักรยาน

ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ @ ครูประถมศึกษา


          กิจกรรมปั่นจักรยานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาพลศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาเรียนรู้เรื่องของจักรยานพาหนะที่ใช้ขี่ในกิจกรรมนี้  มีการสอนการขึ้นลงจักรยาน  การรักษาจักรยาน  และปั่นจักรยานออกนอกสถานที่  ปั่นไปถ้ำเขาทะลุ    อุทยานถ้ำเขาน้อย   และอีกหลายสถานที่ต่างๆบริเวณอำเภอจอมบึง

ภาพกิจกรรมประโยชน์ที่ได้รับ

1. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

2. การปั่นจักรยานทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง

3. สามารถผ่อนคลายในเรื่องเครียดได้ดี  สุขภาพจิตดี

4. ได้รับความสนุกสนาน  รื่นเริงไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น