วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2556

กิจกรรมสายสัมพันธ์พี่และน้อง

สายสัมพันธ์พี่และน้อง ปี  56
            กิจกรรมสายสัมพันธ์พี่และน้อง ปี 56  เป็นกิจกรรมของสาขาการประถมศึกษา  คณะครุศาสตร์ จัดขึ้นโดยกิจกรรมก็จะมี การบายศรีสู่ขวัญน้องๆ , การบูมน้องๆ , การจับสายรหัส , การนันทนาการน้องๆ , และการเชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างพี่และน้อง โดยมีภาพกิจกรรมดังนี้

ภาพกิจกรรม


ประโยชน์ที่ได้รับ
1. พี่และน้องทำความรู้จักกันมากขึ้น
2. การออกกำลังกายนันทนาการทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง
3. ได้รับความสนุกสนาน  รื่นเริงระหว่างพี่กับน้อง
4. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่กับน้อง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น